این کجا و آن کجا …


دیروز که داشتم از کلاس برمی گشتم تو راه ترمینال یه صدایی توجهمو به خودش جلب کرد!
 از
دور دیدم یه خانومی (که ظاهر به هم ریخته ای هم داشت) داره میدوئه ! اولش
فکر کردم خیابون رو با میدان دو اشتباه گرفته .از جایی هم که این کارا این
روزا کار عادی به شمار میاد!!

 راهمو گرفتم و رفتم … چند قدمی که رفته
بودم دیدم صدای جیغ و داد و فریاد میاد … باز همون خانوم رو دیدم البته
یه دختر بچه هم دنبالش میدوئید و یه آقای درشت اندام دنبالشون میکرد !
 اون
آقا این خانوم و بچه رو گرفت و کتک زنان به ماشینش(که فکر کنم واسه قبل از
میلاد مسیح بود !) برد …  دختر بچه هم از شدت ترس میلرزید و داد میزد
“بابا نزن” !! اون موقع متوجه شدم که دعوای زن و شوهری به خیابان کشیده
شده!!
بچه کم مونده بود پس بیوفته ! تو اون خیابون هم که ۲۴ ساعته از
ازدحام جمعیت آدما ازسر و کول هم دیگه بالا میرن خلوت خلوت بود ! بالاخره
سوار ماشین شدن و رفتن …

رفتم ترمینال که راهی خونه بشم یه خانواده
دیگه ای توجهمو جلب کرد … یه آقا دخترشو بغل کرده بود و در حالی که
نوازشش میکرد بهش یه سگ نشون میداد و با حوصله درمورد اون سگ و حیوانات با
دختر بچه اش سخن میگفت !!!!! دختر هم به شیشه  ماشین دست زدنی باباش دستاشو با دستمال کاغذی پاک میکرد و میگفت به شیشه دست نزن کثیفه !! 
از
این صحنه ها  زیاد دیده بودم ولی این فاصله کوتاه بین این دو صحنه فکر منو
درگیر کرد … فاصله زمانی بین این دو کوتاه بود ولی فاصله فرهنگی بیداد
می کرد …
یه لحظه آینده هر دو بچه رو تصور کردم … اون سرنوشتش چیه !
این یکی سرنوشتش چی خواهد شد ! با اون همه درگیری و زد و خورد نزدیکترین
عضو خانواده جلوی بچه از یه بچه چی میتونه بسازه ! مگه جایی هم واسش می
مونه که به آینده و پیشرفت و … فکر کنه ؟! عقده و کمبود محبتی که باعث
خیلی از ناهنجاری ها میشه! و خیلی ها به خاطر این کمبود به خیلی ها پناه
آوردن و … ! چون هیچ وقت این کمبود های عاطفی تو خانوادشون رفع نشده …
مقصر کیه ! یا شاید مقصر چیه !؟ فقر فرهنگی ! نه فقر مالی !
چه بسا فقرایِ ثروتمندی (فقیر از نظر مالی و ثروتمند از نظر فرهنگی)  که فرزندان بی نظیری بوجود آوردن…

 و این یکی بچه که بزرگترین غمش شاید افتادن یه لکه روی عروسکشه ! این کجا و آن کجا !
/ 0 نظر / 37 بازدید